Fondul de Garantare a Asiguraților

Fondul de Garantare a Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări . . . < mai mult >

Comunicate de presă Comunicate de presă

FGA va iniția plățile către creditorii de asigurări ai societății Carpatica Asig S.A.

București- 24 Martie 2017  Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de rămânerea definitivă, prin neapelare, a hotărârii nr.132/16.02.2017, privind

FGA are înregistrate 12.981 de cereri de plată pentru creditorii de asigurări ai Carpatica Asig la data deschiderii procedurii...

București-20 Februarie 2017 Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de

Informări Informări

În atenția potențialilor creditori de asigurări ai societății Forte Asigurări Reasigurări S.A., Fondul de garantare a asiguraților vă aduce la cunoștință:

București-23 noiembrie 2016  Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă a admis cererea ASF în dosarul nr. 27288/3/2016 și a dispus deschiderea procedurii de

ASTRA S.A. Informácie

ASTRA S.A. Informácie Anexa 3 – PRÍLOHA č. 3 Ziadost o otvorenie skodoveho spisu Anexa 4 – PRÍLOHA č.

Informare prin spoturi video – Astra Asigurari

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) aduce în întâmpinarea posibililor creditori de asigurări ai companiei de