Contact

Fondul de Garantare
a Asiguratilor


Adresa:

Str. Popa Petre nr. 24
Bucuresti 020805
Sector 2 Romania


Telefon:
+4021.211.60.37
+4021.211.60.52
+4021.211.60.73
+4021.211.60.79

Fax:
+4021.211.60.94

Email: office@fgaromania.ro

Punct de lucru:
Str. Olari nr. 7A etaj 3
Bucuresti 024056
Sector 2 Romania

Telefon:
+4021.211.61.05
+4021.210.24.40
+4021.210.24.41
+4021.210.24.42

Program:
Luni-Joi 08.30-17.00
Vineri 08.30-15.45

Relaţii cu mass-media
+4021.211.61.05
+4021.210.24.40
+4021.210.24.41
+4021.210.24.42 int. 207

comunicare@fgaromania.ro

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.