16 Iunie 2017, ultima zi de depunere a cererilor de plată, pentru creditorii Carpatica Asig

BUCUREȘTI, 07 iunie 2017– Potențialii creditori de asigurare ai societății Carpatica Asig SA-în faliment mai pot depune cereri de plată până în data de 16 iunie 2017(Anexa 6 publicata pe site-ul fgaromania.ro), pentru a putea beneficia de despăgubirile cuvenite.

În conformitate cu articolul 14, alin. 1 din Legea 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, orice persoană care pretinde un drept de creanță împotriva Carpatica Asig SA poate formula o cerere de plată, motivată, în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Termenul prevăzut de această dispozitie legală, de 90 de zile, se împlinește în data de 16 iunie 2017, în cazul societății Carpatica Asig SA. Dispozitia legală prevede și situația în care dreptul de creanță al creditorului de asigurări s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii judecatorești de faliment, respectiv, ulterior datei de 17 martie 2017. În această situație, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data nașterii dreptului de creanță.

 

Până la 31 mai 2017, FGA a înregistrat 24.738 cereri de plată, atât pentru cele 27.270 dosare preluate de la Carpatica Asig SA, cât și pentru cele 9347 de dosare nou deschise de către Fond.

         

 

   Reamintim potențialilor creditori de asigurări ai companiei Carpatica Asig SA că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata se va face în limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurare, al societății în faliment.

Comentariile sunt închise.

« »