Falimentul Societăţii Assista Asimed S.A., definitiv prin decizie a Instanței. Termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților, 6 decembrie 2022

  • Acasă
  • Informări
  • Falimentul Societăţii Assista Asimed S.A., definitiv prin decizie a Instanței. Termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților, 6 decembrie 2022

București-12 Septembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de Decizia instanței, prin care hotărârea de deschidere a procedurii de faliment a Societății Assista Asimed S.A., a rămas definitivă, la data de 6 Septembrie 2022.

                Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de asigurări ai Societății Assista Asimed S.A. pot depune cereri de plată, la Fondul de garantare a asiguraților. Conform Art. 14 din Legea nr. 213/2015 actualizată, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraților, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drepturi.

Termenul limită de depunere a Cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților este 6 Decembrie 2022. Dacă dreptul de creanță se naște însă ulterior datei de 6 Septembrie 2022, termenul de 90 de zile curge de la data la care s-a născut dreptul, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

                Cererile de plată-Anexa nr. 10  se pot transmite, într-una dintre variantele:

                Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății Assista Asimed S.A. că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

                Totodată, reiterăm faptul că, FGA înregistrează și soluționează cererile de plată, în ordinea primirii. Creditorii de asigurare pot verifica stadiul soluționării cererilor de plată înregistrate, online, pe site-ul FGA.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania