FGA CONTINUĂ PLATA CREANȚELOR DE ASIGURARE PENTRU CREDITORII ASIGURĂTORILOR ÎN FALIMENT

București-21 Noiembrie 2017 Fondul de garantare a asiguraților(FGA) face câteva precizări în legătură cu recenta decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție(ICCJ) prin care a fost admis recursul în interesul legii, în vederea interpretării și aplicării unitare a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală. ICCJ a stabilit că Fondul de garantare a asiguraților nu are calitate de parte responsabilă civilmente în procesele penale pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la asigurătorul în faliment , respectiv Decizia nr. 26/2017. Odată cu admiterea de catre ICCJ a recursului în interesul legii, FGA nu va mai putea fi chemat în procese penale (urmărire penală, judecată, căi de atac) în care asigurătorul de răspundere civilă obligatorie – în faliment figurează ca parte responsabilă civilmente.

În cadrul acestor dosare penale, după deschiderea procedurii de faliment, calitatea de a participa o are lichidatorul judiciar, în virtutea atribuțiilor legale ale acestuia.

Legea nr. 213/2015  stabileşte o procedură administrativă prealabilă acţiunii în instanţă, ce trebuie urmată de creditorul de asigurări, înainte de formularea unei cereri de chemare în judecată. Practic, petentul va trebui să depună o cerere de plată, în condițiile și termenele impuse de legea menționată, inclusiv atunci când deține un titlu executoriu obținut contra asigurătorului în faliment.

Precizăm că exercitarea dreptului de a formula o cerere adresată instanţei de judecată nu poate exclude respectarea unor proceduri prealabile care sunt prevăzute de legiuitor tocmai în ideea soluţionării amiabile, cu celeritate, a pretenţiilor exprimate de creditorii de asigurări, fără a fi nevoie de învestirea instanţelor de judecată.

FGA continuă să-și îndeplinească rolul de protecție a consumatorului de asigurări, în limitele și condițiile impuse de Legea nr. 213/2015 și nu prin alte căi procedurale admisibile asigurătorului, nu și FGA-ului.

Reamintim opiniei publice faptul că, până la 31 Octombrie 2017, FGA a efectuat plăți, in valoare de 333,8 milioane de lei, pentru creditorii de asigurare ai societăților de asigurare în faliment: Astra Asigurări, Carpatica Asig și Forte Asigurări.

Din totalul plăților de 333,8 milioane lei efectuate până la 31 octombrie 2017, 284,5 milioane lei s-au virat în contul creditorilor Astra Asigurări, în timp ce pentru creditorii Carpatica Asig s-au achitat 43,5 milioane lei. De asemenea, FGA a achitat și suma de 5,7 milioane lei, pentru creditorii Forte Asigurări.

Comentariile sunt închise.

« »