În atenția potențialilor creditori de asigurări ai societății Forte Asigurări Reasigurări S.A., Fondul de garantare a asiguraților vă aduce la cunoștință:

București-23 noiembrie 2016  Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă a admis cererea ASF în dosarul nr. 27288/3/2016 și a dispus deschiderea procedurii de faliment în formă generală împotriva societății Forte Asigurări Reasigurări SA, prin sentința civilă pronunțată la data de 07.11.2016. Instanța a dispus numirea lichidatorului provizoriu RTZ&Partners SPRL Filiala București. De la acest termen, începe să se calculeze termenul limită/maxim de 90 de zile pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună, conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

Data limită fixată de Tribunalul București prin sentinta civilă sus-menționată, pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este de 23.12.2016.   Nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din dreptul de a solicita recuperarea creanței/creanțelor deținute contra Societății Forte Asigurări Reasigurări SA, în cadrul procedurii de faliment. Acest termen nu afectează activitatea de primire a cererilor de deschidere a dosarelor de daună sau a cererilor de plată în vederea recuperării sumelor cuvenite de către creditorii de asigurări de la Fondul de garantare a asiguraților(FGA), în condițiile Legii nr. 213/2015, act normativ care reglementează o procedură administrativă distinctă pentru recuperarea sumelor cuvenite de creditorii de asigurări ai asigurătorului în faliment din disponibilitățile Fondului de garantare a asiguraților.

Orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului în faliment se poate adresa și Fondului de garantare a asiguraților, conform procedurii reglementate de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, în următoarele două situații:

  1. Ca urmare a producerii unui risc asigurat acoperit de un contract de asigurare valabil, potențialul creditor de asigurări poate formula o cerere de deschidere a dosarului de daună, conform informațiilor publicate pe site-ul FGA, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;
  2. În vederea încasării indemnizațiilor/despăgubirilor de la Fondul de garantare a asiguraților, potențialul creditor de asigurări poate formula o cerere de plată motivată, conform informațiilor publicate pe site-ul FGA, adresată Fondului, în termen de până la 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, conform art. 14 alin (1) din Legea nr. 213/2015.

Este important de precizat ca toti potențialii creditori de asigurări ai asigurătorului în faliment trebuie să se adreseze Fondului cu o cerere de plată, indiferent dacă au formulat o cerere de despăgubire la asigurător, au titluri executorii obținute în contradictoriu cu asigurătorul în faliment, au formulat cereri de admitere a creanței în cadrul procedurii de faliment sau au cereri de deschidere a dosarelor de daună la Fond.

Comentariile sunt închise.

« »