Cadrul Legal

Cadrul legal sub care funcționează Fondul de Garantare a Asiguraților este oferit de reglementările prezentate mai jos.

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;

Norma nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;

– Norma ASF 3/2016 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de rezolutie pentru asiguratori administrat de FGA;

– Norma ASF 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori;

– Norma ASF 38/2016 privind drepturile, obligatiile, competentele si desemnarea administratorului special.   Conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 si 213/2015, Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare financiara a asiguratorilor;

– Codul Civil (Legea nr. 287/2009, republicată).

Comentariile sunt închise.