Cadrul Legal

Cadrul legal sub care funcționează Fondul de Garantare a Asiguraților este oferit de reglementările prezentate mai jos.

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;

Norma nr.24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor;

Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

– Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;

– Norma ASF 3/2016 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de rezolutie pentru asiguratori administrat de FGA;

– Norma ASF 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori;

Norma ASF nr. 5/2016 privind identificarea situațiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate;

Norma ASF nr. 6/2016 privind procesul de evaluare și de luare a deciziilor de rezoluție;

Norma ASF nr. 7/2016 privind reguli de transparență în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluție

Norma ASF nr. 8/2016 privind condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță și categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecție

Norma ASF nr. 11/2016 privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluție

Norma ASF nr. 12/2016 privind circumstanțele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluție

Norma 15/2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016/ Anexa Norma 15/2016

– Norma ASF 38/2016 privind drepturile, obligatiile, competentele si desemnarea administratorului special. Conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 si 213/2015, Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare financiara a asiguratorilor;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare.

Comentariile sunt închise.