Polițele de garanții emise de către City Insurance au încetat de drept, creditorii de asigurare pot depune la FGA cereri de restituire a primelor de asigurare

  • Acasă
  • Comunicate
  • Informări
  • Polițele de garanții emise de către City Insurance au încetat de drept, creditorii de asigurare pot depune la FGA cereri de restituire a primelor de asigurare

București-25 Iulie 2022

Pentru contractele de asigurare încadrate în clasa 15-Garanții emise de către Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA,  termenul de valabilitate a a fost prelungit de Guvernul României, prin Ordonanța de urgență nr. 62 din 9 mai 2022, cu 60 de zile, respectiv până la data de 11 iulie 2022, aceasta fiind ultima zi de valabilitate a acestor polițe.

                De la această dată, a început să curgă termenul de 90 de zile, prevăzut de Legea 213/2015 actualizată, până la care potențialii creditori de asigurare ai acestor polițe mai pot depune cereri de plată-restituire primă-Anexa 9, la Fond, pentru a solicita restituirea de primă cuvenită pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit, ca urmare a încetării contractelor de garanții. Termenul se împlinește în data de 11 octombrie 2022.

                   Cererile de plată privind acordarea restituirii de primă- Anexa nr. 9  se pot transmite, într-una dintre variantele:

                Online:https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9 / Email: cerere.plata@fgaromania.ro

                Adresă Poștală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București

                Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

Atragem atenția asupra faptului că, pentru contractele de asigurare care au fost în vigoare până la data de 11 mai 2022, respectiv pentru poliţele de asigurare încheiate de City Insurance, cu excepţia contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanţii, termenul limită pentru depunerea cererilor de restituire de primă pentru perioada rămasă neacoperită de asigurător, se împlinește în data de 11 august 2022.

                Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania