Legal Framework

Legal framework

The legal framework regulating the functioning of the Policyholders Guarantee Fund is provided by the following legislation:
– Law no. 213/2015 on Policyholders Guarantee Fund;
– Norm no.24/2019 on Policyholders Guarantee Fund;

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania