Cadrul legal

Cadrul legal

Fondul de Garantare a Asiguraților funcționează sub cadrul legal oferit de reglementările prezentate mai jos.

 1. Ordonanța de urgență 102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative
 2. Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;
 3. Norma nr.24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților cu modificările aduse de Norma ASF 6/2022;
 4. Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților
 5. Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare;
 6. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 7. Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
 8. Norma ASF 3/2016 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de rezolutie pentru asiguratori administrat de FGA;
 9. Norma ASF 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori;
 10. Norma ASF nr. 5/2016 privind identificarea situațiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate;
 11. Norma ASF nr. 6/2016 privind procesul de evaluare și de luare a deciziilor de rezoluție;
 12. Norma ASF nr. 7/2016 privind reguli de transparență în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluție;
 13. Norma ASF nr. 8/2016 privind condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță și categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecție
 14. Norma ASF nr. 11/2016 privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluție;
 15. Norma ASF nr. 12/2016 privind circumstanțele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluție;
 16. Norma 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților;
 17. Anexa la Norma 15/2016 a Autorității de Supraveghere Financiară privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților
 18. Norma ASF 38/2016 privind drepturile, obligatiile, competentele si desemnarea administratorului special. Conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 si 213/2015, Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare financiara a asiguratorilor;
 19. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare.
 20. Norma ASF 25/2023 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor;
 21. Norma ASF 31/2022 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de Garantare a Asiguraţilor.
 22. Codul de Procedura Penala din 2010 (LEGEA nr. 135/2010)
 23. Codul de Procedura Civila din 2010 – Republicare
 24. Codul Penal din 2009 (Legea nr. 286/2009)
 25. Legea 82/1991 a contabilităţii – Republicare

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania