Fondul de Garantare a Asiguraților

Fondul de Garantare a Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări . . . < mai mult >

Comunicate de presă Comunicate de presă

Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a luat act de pronunțarea de către Tribunalul București a hotărârii de deschidere a procedurii...

București – 01.07.2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizia ASF nr. 209/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr.

FGA poate prelua cererile de plată din partea potențialilor creditori de asigurare ai Certasig

București-27 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere

Informări Informări

FGA nu mai primește înscrisuri fizic, la sediul instituției

Ca urmare a situației dezvoltate de propagarea Coronavirusului, Covid-19, în România, conducerea FGA a luat decizia ca primirea documentelor destinate Fondului să se

Clarificări atribuții FGA-Certasig

București-24 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților a luat act de comunicatul ASF cu privire la

Clarificări referitoare la mandatul FGA, în administrarea societății Euroins

București-14 Februarie 2020. În urma apariției unor solicitări/ întrebări referitoare la activitatea Fondul de