Acasă

FGA recomandă creditorilor de asigurare care doresc să transmită documente Fondului, să realizeze acest demers prin una dintre variantele:

– Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (Anexa 9): Online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9 / Email: cerere.plata@fgaromania.ro
– Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor (Anexa 10): Online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-despagubirilor-indemnizatiilor / Email: cerere.plata@fgaromania.ro

Pentru solicitări informații, petiții/reclamații, la adresele de email:

Informațiile necesare pentru deschiderea dosarelor de daună/transmiterea cererilor de plată/restituire primă etc. sunt disponibile pe site-ul FGA, www.fgaromania.ro

Volumul ridicat de activitate generat de situația City Insurance poate genera întârzieri în comunicarea cu creditorii de asigurare și înregistrarea documentelor. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru îmbunătățirea situației.
Mulțumim pentru înțelegere.

Demersuri deschidere dosar de daună

Demersuri necesare pentru deschiderea dosarului de daună de către Fondul de garantare a asiguraților

Demersuri cereri de plată

Demersuri necesare pentru obținerea de către petenți a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de garantare a asiguraților

Status Cereri

Informare privind stadiul cererilor de plată și deschidere dosar de daună înregistrate la FGA
Fondul de Garantare a Asiguraților este membru al
Forumului Internațional al Schemelor de Garantare în Asigurări
(International Forum of Insurance Guarantee Schemes)

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania