Acasă

Cererea pentru deschiderea unui dosar de daună (Anexa 7) se va completa doar pentru prejudiciile care implică efectuarea constatării daunelor materiale. 
Pentru alte tipuri de daună (vătămări, garanții, sentințe definitive) se completează direct cerere de plată privind acordarea despăgubirilor (Anexa 10).
Cererile de deschidere dosar de daună,  restituire primă, de plată a daunelor și petițiile se pot înregistra pe Portalul FGA.

Cerere pentru deschiderea dosarului de daună

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 7

Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor

Pentru acordarea acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 10

Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

Pentru acordarea restituirii de primă, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 9

Status Cereri

Informare privind stadiul cererilor de plată înregistrate la FGA

Petiții / Solicitări

Pentru informații privind stadiul cererilor de plată, sesizări sau petiții, puteți completa formularul corespunzător.
Fondul de Garantare a Asiguraților este membru al
Forumului Internațional al Schemelor de Garantare în Asigurări
(International Forum of Insurance Guarantee Schemes)

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania