Formulare FGA

Formulare necesare pentru înregistrarea la FGA

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 
1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul de deschidere dosar de daună;
2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularele completate vor fi transmise la adresa constatari.daune@fgaromania.ro
Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:
1. Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – Anexa nr. 9 (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul privind acordarea restituirii de primă;
2. Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor– Anexa nr. 10 (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor.
Formularele completate vor fi transmise la adresa cerere.plata@fgaromania.ro

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania