Formulare FGA

Formulare necesare pentru înregistrarea la FGA

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 

1. Formular cerere deshidere dosar de daună sau completând Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019) ;

2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019).

Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:

1. Formular privind acordarea restituirii de primă sau completând Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – Anexa nr. 9 (model prevăzut în Norma 24/2019);

2. Formular privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilo  sau completând Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor – Anexa nr. 10 (model prevăzut în Norma 24/2019).

Formularele se vor completa online pe Portalul FGA sau vor fi transmise prin poștă către FGA.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania