Formulare FGA

Formulare necesare pentru înregistrarea la FGA

Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea deschiderii dosarului de dauna:
1. Cerere deschidere dosar daună–Anexa nr. 7 din Norma nr 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
2. Declarație privind evenimentul– Anexa nr. 8 din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților.
Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:
1. Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – Anexa nr. 9 din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
2. Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor– Anexa nr. 10 din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania