Formulare FGA

Formulare necesare pentru înregistrarea la FGA

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 
1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul de deschidere dosar de daună;
2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularele completate vor fi transmise la adresa constatari.daune@fgaromania.ro . Pentru informații suplimentare privind modalitatea de deschidere a unui dosar de dauna puteți apela nr. de telefon 021.201.10.60.
Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:
1. Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – Anexa nr. 9 (model prevăzut în Norma 24/2019);
2. Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor– Anexa nr. 10 (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularele completate vor fi transmise la adresa cerere.plata@fgaromania.ro . Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de completare a cererilor de plată puteti apela nr. de telefon 021.201.10.60.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania