Formulare FGA

Formulare necesare pentru înregistrarea la FGA

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 

1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online a  Formularului privind deschiderea dosarului de daună;

2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019).

Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:

1. Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – Anexa nr. 9 (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul privind acordarea restituirii de primă;

2. Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor– Anexa nr. 10 (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor.

Formularele se vor completa online pe Portalul FGA sau vor fi transmise prin poștă către FGA.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania