Societați în insolvență

  • Acasă
  • Societați în insolvență
• Prin Decizia ASF nr. 262/17.03.2023 privind retragerea autorizației de funcționare a societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., constatarea stării de insolvență a companiei și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, Consiliul ASF a decis retragerea autorizației de funcționare a Societății EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, prin raportare la prevederile art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. Prin aceeași decizie, în vederea protejării intereselor creditorilor de asigurări, în conformitate cu prevederile art. 2 indice 2 alin. (2) – (6) din Legea nr. 213/2015 a fost numit Fondul de garantare a asiguraților în calitate de administrator interimar al societății Euroins România Asigurare – Reasigurare SA, având ca atribuții asigurarea administrării și conducerii societății și adoptarea măsurilor necesare pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii pasivului acesteia, concomitant cu conservarea bunurilor Societății.
În cadrul dosarului nr. 8813/3/2023/a2 având ca obiect apel împotriva hotărârii de deschidere a procedurii falimentului la Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA, instanța de judecată a respins cererea de suspendare a dosarului, formulată de Euroins SA. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 16.09.2024.

Ghid pentru consumatori - Euroins SA
Lista potențialilor creditori de asigurare - Euroins SA
Stadiile cererilor de plată și restituire primă - EUROINS SA
• Decizia ASF nr. 1493/17.12.2020 publicată în M.Of. 14 din 07.01.2021 privind sancționarea cu amendă și retragerea autorizației de funcţionare a Societăţii Asigurare Reasigurare Asimed - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia.
• Cerere deschidere procedură faliment formulata de ASF – dosarul nr. 19226/3/2021 Tribunalul București, secția a VII-a Civilă
• Prin Sentința civilă nr. 2025/21.04.2022 instanța a dispus deschiderea procedurii de faliment a societății de asigurare și a numit în calitate de lichidator judiciar RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREŞTI
• Hotărârea a fost publicată în BPI nr. 7258/27.04.2022
• Prin Decizia civilă nr. 1183/06.09.2022 pronunțată în dosarul nr. 19226/3/2021/a1 pe rol la Curtea de Apel București Secția a V-A Civilă, instanța de judecată a respins apelul societății de asigurare ca nefondat, hotărârea de deschidere a procedurii de faliment rămânând definitivă.
  • Prin hotărârea 507 pronunţată în data de 09.02.2022, în cauza nr. 27011/3/2021, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a admis cererea creditoarei Autoritatea de Supraveghere Financiară şi a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
  • Autoritatea de Supraveghere Financiară introduce la instanța competentă cererea privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, conform dispoziţiilor art. 249 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
  • Decizia 1148/2021 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia.
  • Rămânerea definitiva a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment: 20.04.2022
Ghid pentru consumatori - City Insurance SA
Puncte de constatare - City Insurance SA
 Lista potențialilor creditori de asigurare - City Insurance SA
 Stadiile cererilor de plată și restituire primă - City Insurance SA
• Decizia ASF nr. 209/20.02.2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020 privind stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii falimentului si retragerea autorizației de funcționare.
• Deschiderea procedurii de faliment CERTASIG – sentința civilă nr. 1679/29.06.2020 (dosar 8080/3/2020 Tribunalul București)
• Rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment: 14.01.2021.
• Stadiu procedură: continuarea demersurilor în procedură şi soluţionare litigii.

Ghid pentru consumatori - Certasig SA

Lista creditorilor de asigurare - Certasig SA
• Decizia ASF nr. 1332/05.07.2016 privind stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii falimentului si retragerea autorizatiei de functionare
• Deschiderea procedurii de faliment Forte– sentinta civila nr. 6956/07.11.2016 (dosar 27288/3/2016 Tribunalul Bucuresti)
• Ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment: 23.01.2017
• Stadiu procedura de faliment: Lichidarea bunurilor din averea debitoarei.

Ghid pentru consumatori - Forte

• Decizia ASF nr. 1498/27.07.2016 privind inchiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare, stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare
• Deschiderea procedurii de faliment Carpatica– sentinta civila nr. 132/16.02.2017 (dosar 3978/85/2016 - Tribunalul Sibiu)
• Ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment: 17.03.2017
• Stadiu procedura de faliment: Lichidarea bunurilor din averea debitoarei.

Ghid pentru consumatori - Carpatica

• Decizia ASF nr. 2034/27.08.2015 privind inchiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala, revocarea administratorului special, stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare
• Deschiderea procedurii de faliment ASTRA – sentinta civila nr. 9661/03.12.2015 (dosar 32802/3/2015 – Tribunalul Bucuresti)
• Ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment: 28.04.2016
• Stadiu procedura de faliment: Lichidarea bunurilor din averea debitoarei.

Ghid pentru consumatori - Astra
• Prin decizia nr. 1248/07.10.2005 a Curtii de Apel Bucuresti s-a dispus aplicarea dispozitiilor Legii nr. 503/2004, ramanand definitiva sentinta nr. 198/03.02.2005 a Tribunalului Bucuresti Sectia a VII- a Comerciala prin care s-a dispus deschiderea falimentului impotriva debitoarei (dosar 5733/3/2004)
• stadiu procedura de faliment: lichidarea bunurilor din averea debitoarei
• prin sentinta comerciala nr. 5176/30.06.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Bucuresti in dosarul nr. 26578/3/2009. Sentinta a ramas definitiva prin neapelare
• stadiu procedura de faliment: lichidarea bunurilor din averea debitoarei
• Prin sentinţa civila nr.752/08.04.2003 pronunţata de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Comerciala în dosarul nr.26/2003 a fost admisa cererea creditoarei, iar în baza art.31 alin.7 din legea 64/1995 republicata a fost deschisa procedura prevăzuta de aceasta lege împotriva debitoarei fiind numit administrator judiciar. Prin încheierea de sedinta din data de 13.05.2003 pronunţata de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr.41/3/2003 (nr. în format vechi 26/2003), s-a dispus trecerea la procedura falimentului, reglementata de Legea 64/1995, a SC GRUPUL DE ASIGURARI ROMAN - GRUP AS SA
• Urmarea intrării în vigoare a Legii nr.503/2004, act normativ aplicabil asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, astfel cum aceştia erau definiţi la art.2 din Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurarilor, în conformitate cu art.72, începând cu data de 14.01.2005 procedura de faliment se continua şi se inchide în conditiile prevăzute de aceasta.
• prin sentinta comerciala nr. 371/01.03.2005, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII- Comerciala, in dosarul nr. 26/2003, s-a dispus aplicarea dispozitiilor egii nr. 503/2004
• procedura de faliment s-a inchis in 2011
• Prin sentinta nr. 297 din 13 februarie 2003, pronuntata in dosarul nr. 850/2002, Tribunalul Bucuresti • Sectia a VII-a Comerciala a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului impotriva debitoarei S.C. Metropol CIAR S.A.
• La data de 14 decembrie 2004, Legea 503/2004, lege speciala in materia asigurarilor a fost publicata in M.O. nr. 1193, urmand ca in termen de 30 de zile de la data publicarii sa intre in vigoare. In conformitate cu dispozitiile art. 72 din Legea 503/2004: “Procedura de faliment deschisa impotriva societatilor de asigurare si aflata pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa se desfasoare si se inchid in conditiile prezentei legi”.
• Prin sentinta comerciala nr. 370 din data de 01.03.2005, pronuntata in acest dosar, instanta a considerat aplicabile dispozitiile Legii 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, efectele produse in acest dosar sub imperiul Legii 64/1995 ramanand castigate cauzei.
• Procedura de faliment s-a inchis in 2007
• prin sentinta comerciala nr. 816/16.04.2003, Tribunalul Bucuresti a hotarat trecerea la procedura falimentului Societatii ADAS Asigurare Reasigurare SA, conform prevederilor Legii 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
• prin sentinta comerciala nr. 991 din 19.04.2006, Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat in sensul ca a admis exceptia inadmisibilitatii continuarii procedurii falimentului in conditiile Legii 64/1995 si a dispus, in temeiul art. 72 din Legea 503/2004, inchiderea procedurii falimentului impotriva debitoarei S.C. ADAS ASIGURARE SI REASIGURARE S.A.
• Prin sentinta comerciala nr. 516/29.01.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 46745/3/2008 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment fata de debitoarea SC Societatea de Asigurari si Reasigurari Euroasig SA. Sentinta nu a fost apelata, ramanand definitiva prin neapelare.
• In 2013 s-a inchis procedura de faliment prin sentinta civila nr. 9570/14.11.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosrul sus-mentionat.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania