Misiune

Misiune

 

Fondul de Garantare a Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.

Fondul efectuează plăţi de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment.

* Din data de 24 septembrie 2021, Legislația FGA a fost modificată prin Ordonanța de urgență 102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative. Conform modificărilor legislative, din 24.09.2021, plăţile de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, se fac cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege, de 500.000 lei per contract de asigurare al asigurătorului în faliment.

Fondul poate desfășura și activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor şi de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor.

Asigurătorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv sucursalele acestora care își desfășoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, sunt obligați să contribuie la Fond în condițiile Legii nr. 213/2015.

Fondul își desfășoară activitatea la sediul acestuia din Strada Vasile Lascăr nr 31, Sector 2, București.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania