Protecția datelor cu caracter personal

GDPR

1. Informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de Fondul de Garantare a Asiguraților

În conformitate cu Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, Fondul este constituit ca persoană juridică de drept public, având ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.   [Citește mai mult…]

2. Ghid privind exercitarea drepturilor de către persoanele fizice în contextul noutăţilor aduse de Regulamentul privind protecţia datelor personale – GDPR

Protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental prevăzută în art. 8 alin(1) din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și art.16 alin (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  [Citește mai mult…]

Anexa 1 Cerere pt exercitarea dreptului de acces
Anexa 2 Cerere pt exercitarea dreptului de rectificare
Anexa 3 Cerere pt exercitarea dreptului de portabilitate
Anexa 4 Cerere pt exercitarea dreptului de opozitie

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania