Formular Daune

Cerere pentru deschiderea dosarului de daună (ANEXA 7)

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa formularul online corespunzător Anexei 7- cerere pentru deschiderea dosarului de daunâ (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularul se va completa doar pentru prejudiciile care implică efectuarea constatării daunelor materiale. Pentru alte tipuri de daună (vătămări, garanții, sentințe de instanță) se completează direct cerere de plată (Anexa 10).
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Formularul se poate trimite doar după completarea acestora. Completarea corectă a tuturor informațiilor necesare asigură o prelucrare mai rapidă a cererii.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania