Eugen L

Anunț de recrutare privind ocuparea a două posturi vacante de consilier juridic pe perioada determinată în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 24.03.2023  ora 12:00. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 27 martie – 29 […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post vacant de consilier juridic pe perioada determinată în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență; cunoștințe de […]
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea a două posturi de consilier juridic  (perioada determinată) în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe juridice; abilități generale de operare pe […]
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea unui post de economist în cadrul Structurii Operative (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de economist : studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții; experiență în domeniul financiar de cel puțin 2 ani; cunoașterea unor limbi străine reprezintă un avantaj. Principalele atribuții ale postului: […]
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea unui post de economist  (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de economist : studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții; experiență în domeniul financiar de cel puțin 3 ani pe post de economist, experiența în domeniul asigurărilor reprezintă un avantaj; […]
Read More

Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Administrator Baze de Date (4)

Anunț de recrutare prin concurs (contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii) Denumirea postului: Administrator Baze de Date Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici. Formularul de candidatură îl puteți descărca aici. TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 02.05.2022, ora 17:00. Calendarul concursului: Nr. crt. Acțiune Perioadă de desfășurare Observații Responsabil […]
Read More

Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Administrator Baze de Date (3)

Anunț de recrutare prin concurs (contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii) Denumirea postului: Administrator Baze de Date Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici. Formularul de candidatură îl puteți descărca aici. TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 31.03.2022, ora 17:00. Calendarul concursului: Nr. crt. Acțiune Perioadă de desfășurare Observații Responsabil […]
Read More

Recrutare 1 post de consilier juridic (perioadă determinată) în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe juridice; abilități generale de operare pe […]
Read More

Recrutare 2 posturi de consilier juridic (perioadă determinată) în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: • studii superioare, în științe juridice;• abilități generale de operare pe computer (MS Office);• experiență în domeniul asigurărilor sau insolvenței de cel puțin 3 ani pe post de consilier juridic; Principalele atribuții ale postului: • instrumentează din punct de vedere juridic dosarele de daună/cererile de plată ale petenților, […]
Read More

Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Director General (actualizare calendar)

Anunț de recrutare prin concurs (contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii) Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici. Formularul de candidatură îl puteți descărca aici. TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: data 16.01.2022. Calendarul concursului: Nr. crt. Acțiune Perioadă de desfășurare Observații Responsabil 1. Depunere dosare […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania