Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor

  • Acasă
  • Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor

Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor (ANEXA 10)

Volumul ridicat de activitate generat de situația City Insurance poate genera întârzieri în comunicarea cu creditorii de asigurare și înregistrarea documentelor. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru îmbunătățirea situației. 

Mulțumim pentru înțelegere.

Pentru acordarea acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 10 (model prevăzut în Norma 24/2019).
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Formularul se poate trimite doar după completarea acestora. Completarea corectă a tuturor informațiilor necesare asigură o prelucrare mai rapidă a cererii.


*se completează după caz

Pe propria răspundere în susţinerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile/documentele anexate cererii de plată a indemnizaţiei/despăgubirii corespund realităţii.

reCAPTCHA is required.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania