Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

  • Acasă
  • Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (ANEXA 9)

Volumul ridicat de activitate generat de situația City Insurance poate genera întârzieri în comunicarea cu creditorii de asigurare și înregistrarea documentelor. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru îmbunătățirea situației. 

Mulțumim pentru înțelegere.

Pentru acordarea restituirii de primă, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 9 (model prevăzut în Norma 24/2019).
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Formularul se poate trimite doar după completarea acestora. Completarea corectă a tuturor informațiilor necesare asigură o prelucrare mai rapidă a cererii.


Pe propria răspundere în susţinerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile/documentele anexate cererii privind acordarea restituirii de primă corespund realităţii.

reCAPTCHA is required.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania