Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

  • Acasă
  • Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (ANEXA 9)

Pentru acordarea restituirii de primă, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 9 (model prevăzut în Norma 24/2019).
 
A fost activat noul Portal FGA
Cererile de restituire primă, de plată a daunelor și petițiile se pot înregistra pe Portalul FGA.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania