Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

  • Acasă
  • Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (ANEXA 9)

Pentru acordarea restituirii de primă, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) poate completa acest formular online corespunzător Anexei 9 (model prevăzut în Norma 24/2019).
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Formularul se poate trimite doar după completarea acestora. Completarea corectă a tuturor informațiilor necesare asigură o prelucrare mai rapidă a cererii.


Pe propria răspundere în susţinerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile/documentele anexate cererii privind acordarea restituirii de primă corespund realităţii.

reCAPTCHA is required.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania