Petiții / Solicitări

Petiții / Solicitări

A fost activat noul Portal FGA
Cererile de restituire primă, de plată a daunelor și petițiile se pot înregistra pe Portalul FGA.


Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania