Stadiu Cereri City

Lista cererilor înregistrate la FGA pentru asigurați CITY INSURANCE SA

Cereri plată daune materiale

Cereri plată vătămari/ instanță

Cereri restituire primă

Disclaimer*

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe următoarele categorii:

 • cereri de plată formulate în temeiul dosarelor de daună aferente daunelor materiale, deschise de FGA sau CITY;
 • cereri de restituire prime;
 • cereri de plată formulate pentru vătămări corporale sau decese;
 • cereri de plată formulate în temeiul unor sentințe judecătorești definitive.

 *Menționăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente.

Etapele soluționării cererilor de plată sunt:

 • Evaluare/atașare cerere de plată la dosar;
 • Analiză;
 • Înaintat spre aviz Comisiei Speciale;
 • Aprobat/Respins în Comisia Specială;
 • Plată;
 • Transmitere Decizie Motivată în cazul cererilor de plată aprobate parțial/respinse.

Facem următoarele precizări:

Alocarea la analiză a cererilor de plată (respectiv atașarea pe dosarul de daună) se realizează în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe categoriile deja menționate. Ordinea soluționării/înaintării la plată a cererilor poate fi afectată de procesul efectiv de evaluare/analiză, atunci când intervin elemente care necesită implicarea unor terți:

 • Dosare nepredate de către asigurător
 • Lipsă documente la dosar /Întârziere în furnizarea documentelor solicitate în completarea dosarului, din partea creditorului de asigurare/reprezentantului acestuia
 • Corespondența cu instituțiile abilitate (ex.: Poliție , Parchet , Instanțe de Judecată , Institutul național de Expertize Criminalistice) – în special în cazul cererilor formulate pentru vătămări corporale/decese
 • Modificări legislative

Listele publicate de FGA pe site-ul propriu se actualizează săptămânal. Încadrarea pe categorii a cererilor de plată se realizează la momentul atașării cererilor de plată pe dosare.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania