Stadiu Cereri City

Lista generală a cererilor de plată înregistrate la FGA pentru asigurații CITY INSURANCE SA

Numar cerere Data cerere Numar dosar Stadiu
16180 20/09/2021 384464 Platita
16194 21/09/2021 384464 Platita
16195 21/09/2021 384464 Platita
16196 21/09/2021 259607 Platita
16199 21/09/2021 282886 Platita
16200 21/09/2021 324995 Platita
16203 21/09/2021 288148 Platita
16204 21/09/2021 323739 Platita
16208 21/09/2021 290010 Platita
16209 21/09/2021 342552 Platita


Fondul adoptă măsurile necesare, astfel încât soluționarea cererilor de plată să se facă în ordinea înregistrării acestora, asigurând și transparența acestui demers, prin publicarea listelor cererilor de plată înregistrate la Fond, pe site-ul propriu.

Înregistrarea cererilor de plată pe portalul FGA se face în mod automat, petenții primind un număr de înregistrare. Fiecare utilizator își poate verifica, după numărul de înregistrare, stadiul de soluționare al cererii de plată.

Stadiul soluționării cererilor de plată poate fi consultat online, pe site-ul FGA: https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou  / direct în https://portal.fgaromania.ro, în cazul cererilor înregistrate în noua aplicație a FGA.

În măsura în care există o sesizare/nemulțumire cu privire la nerespectarea ordinii de instrumentare a cererilor de plată raportat la data înregistrării acestora, vă rugăm să ne sesizați pe https://portal.fgaromania.ro  , Secțiunea petiții.

Etapele soluționării cererilor de plată sunt:

 • Cerere în așteptare(perioadă pre-analiză cuprinsă între data înregistrării cererii și evaluare);
 • Evaluare/atașare cerere de plată la dosar;
 • Analiză;
 • Înaintat spre aprobare Comisiei Speciale;
 • Aprobat/Respins în Comisia Specială;
 • Plată;
 • Transmitere Decizie Motivată în cazul cererilor de plată aprobate partial/respinse.

*Disclaimer

În cadrul procesului de soluționare al cererilor de plată poate fi necesară transmiterea de solicitări pentru rezolvarea unor situații precum:

 • Dosare nepredate de către asigurător pentru care trebuie făcute solicitări de predare
 • Lipsa documentelor la dosar/întârziere în furnizarea documentelor solicitate în completarea dosarului, din partea petentului/reprezentantului acestuia
 • Lipsa confirmării polițelor de asigurare sau a denunțării acestora, de la asigurător/lichidatorul judiciar desemnat in cauza avand ca obiect falimentul asiguratorului
 • Corespondența cu instituțiile abilitate (ex.: Poliție , Parchet , Instanțe de Judecată , Institutul național de Expertize Criminalistice) – în special în cazul cererilor formulate pentru vătămări   corporale/decese ori în cazul cererilor de plată care necesită documente suplimentare privind împrejurările, condițiile și modul de producere a accidentelor/stabilirea vinovăției.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania