Stadiu Cereri Euroins

Lista generală a cererilor de plată înregistrate la FGA pentru asigurații Euroins SA

Numar cerere Data cerere Numar dosar Stadiu
142733 16/06/2022 411066 Platita
240143 28/08/2022 Cerere inchisa
15856 20/03/2023 535383 Cerere respinsa
15866 20/03/2023 507782 Platita
15878 20/03/2023 500977 Platita
15901 20/03/2023 527431 Cerere respinsa
15917 20/03/2023 527411 Platita
15925 20/03/2023 504659 Platita
15934 20/03/2023 527394 Cerere respinsa
15943 20/03/2023 512520 Platita


Fondul adoptă măsurile necesare, astfel încât soluționarea cererilor de plată să se facă în ordinea înregistrării acestora, asigurând și transparența acestui demers, prin publicarea listelor cererilor de plată înregistrate la Fond, pe site-ul propriu.

Înregistrarea cererilor de plată pe portalul FGA se face în mod automat, petenții primind un număr de înregistrare. Fiecare utilizator își poate verifica, după numărul de înregistrare, stadiul de soluționare al cererii de plată.

Stadiul soluționării cererilor de plată poate fi consultat online, pe site-ul FGA: https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou  / direct în https://portal.fgaromania.ro, în cazul cererilor înregistrate în noua aplicație a FGA.

În măsura în care există o sesizare/nemulțumire cu privire la nerespectarea ordinii de instrumentare a cererilor de plată raportat la data înregistrării acestora, vă rugăm să ne sesizați pe https://portal.fgaromania.ro  , Secțiunea petiții.

Etapele soluționării cererilor de plată sunt:

 • Cerere în așteptare(perioadă pre-analiză cuprinsă între data înregistrării cererii și evaluare);
 • Evaluare/atașare cerere de plată la dosar;
 • Analiză;
 • Înaintat spre aprobare Comisiei Speciale;
 • Aprobat/Respins în Comisia Specială;
 • Plată;
 • Transmitere Decizie Motivată în cazul cererilor de plată aprobate partial/respinse.

*Disclaimer

În cadrul procesului de soluționare al cererilor de plată poate fi necesară transmiterea de solicitări pentru rezolvarea unor situații precum:

 • Dosare nepredate de către asigurător pentru care trebuie făcute solicitări de predare
 • Lipsa documentelor la dosar/întârziere în furnizarea documentelor solicitate în completarea dosarului, din partea petentului/reprezentantului acestuia
 • Lipsa confirmării polițelor de asigurare sau a denunțării acestora, de la asigurător/lichidatorul judiciar desemnat in cauza avand ca obiect falimentul asiguratorului
 • Corespondența cu instituțiile abilitate (ex.: Poliție , Parchet , Instanțe de Judecată , Institutul național de Expertize Criminalistice) – în special în cazul cererilor formulate pentru vătămări   corporale/decese ori în cazul cererilor de plată care necesită documente suplimentare privind împrejurările, condițiile și modul de producere a accidentelor/stabilirea vinovăției.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania