Arhiva Cariere

Anunț de recrutare privind ocuparea a 3 posturi de Economiști (perioada determinată)

Anunț de recrutare privind ocuparea a 3 posturi de Economiști  (perioada determinată)     Cerințele necesare ocupării postului de Economist: studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții; experiență în domeniul financiar de cel puțin […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de consilier juridic (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 1  post – perioadă determinată: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de specialist evaluare daune și a 3 posturi de inspectori de specialitate daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de Specialist evaluare daune – 1 post: studii superioare cu diplomă de licență; vechime în muncă, minim 1 an; abilități generale de operare pe computer (MS Office); Principalele atribuții ale postului: deschide în sistemul informatic dosare de restituire primă, efectueză demersurile necesare pentru soluționarea dosarelor de restituire, asigură funcționarea eficientă a […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a două posturi de consilieri juridici (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 2 posturi:   cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe juridice; abilități […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de inspector de specialitate (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate – activitate antifraudă – 1 post: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 26.11.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de consilier juridic (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 1 post – perioadă determinată: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 28.11.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în […]
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea unui post de consilier juridic cu experiență în legislația muncii (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Cunoasterea Codului muncii alaturi de noțiuni de legislația muncii, respectiv: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 16.11.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi […]
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea unui post de consilier juridic (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic– perioadă determinată: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, următoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 05.11.2023 Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 08.11.2023-09.11.2023
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea a 2 posturi de specialiști evaluare daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de specialist evaluare daune: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 24.10.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 26-27.10.2023.
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea a 2 posturi de specialiști evaluare daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de specialist evaluare daune: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 13.10.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în data de 17.10.2023.
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania