Comunicate

20 Iulie 2022, ultima zi în care creditorii de asigurări ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA mai pot depune cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraţilor

București 20 Iulie 2022 Termenul final de depunere a cererilor de plată, pentru potențialii creditori de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA.-în faliment al căror drept de creanță s-a născut anterior rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, respectiv până la data de 20 aprilie 2022, se împlinește la […]
Read More

Falimentul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, definitiv prin decizia instanței. Termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților, 20 Iulie 2022

București 06 Mai 2022. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, prin care decizia de deschidere a procedurii de faliment, în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, a rămas definitivă, la data de 20 aprilie 2022.                 Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de […]
Read More

Lista potențialilor creditori de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment, publicată

București-24 Februarie 2021 Fondul de garantare a Asiguraților(FGA) a publicat, conform obligațiilor stabilite prin lege, Lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe au rezultat din evidențele transmise de societatea de asigurare/reasigurare CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A -asigurător în faliment. Lista menționată a fost publicată pe pagina de internet a Fondului, la […]
Read More

Situația alocării cererilor de plată spre analiză, pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora. În prezent, pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, sunt în curs de alocare la analiză: •             Cererile de plată aferente daunelor materiale – Anexa 10:  înregistrate de FGA până la: 06 August 2022 •             Cereri de plată restituire primă-Anexa 9: înregistrate până la: 14 Iulie […]
Read More

Situația alocării cererilor de plată spre analiză, pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora. În prezent, pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA, sunt în curs de alocare la analiză: •             Cererile de plată aferente daunelor materiale – Anexa 10:  înregistrate de FGA până la: 09 Mai 2023 •             Cereri de plată restituire primă-Anexa 9: înregistrate până la: 25 Mai 2023 Fondul […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 4 posturi de operator date (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date: studii medii finalizate cu diplomă de Bacalaureat; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); cunoasterea limbii engleze reprezintă un avantaj; abilități/competențe: atenție sporită la detalii, capacitate de analiză și sinteză.  Principalele atribuții ale postului: asigură suport Direcțiilor și Structurii operative pentru activitatea desfășurată conform ROF și […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 6(sase) posturi de specialiști evaluare daune și a 3(trei) posturi de inspectori de specialitate daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de Specialist evaluare daune – 6 posturi: studii superioare cu diplomă de licență; vechime în muncă, minim 1 an; abilități generale de operare pe computer (MS Office); experiența în domeniul asigurărilor, constituie un avantaj; desfășurarea activității la sediul din București. Principalele atribuții ale postului: alocarea cererilor de plată pe dosare; deschide […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a unui post de Economist (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de Economist: studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții; experiență în domeniul financiar de cel puțin 3 ani, constituind un avantaj experiența în contabilitate; cunoașterea unor limbi străine reprezintă un […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 6 (sase) posturi de consilieri juridici (perioadă determinată)

Pentru activitatea de avizare Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic : cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe juridice; […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 3 posturi de Economiști (perioada determinată)

Anunț de recrutare privind ocuparea a 3 posturi de Economiști  (perioada determinată)     Cerințele necesare ocupării postului de Economist: studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții; experiență în domeniul financiar de cel puțin […]
Read More

Polițele Euroins SA-clasa XV-Garanții încetează la 5 Februarie 2024, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

București-23 Ianuarie 2024. FGA aduce la cunoștința deținătorilor de Contracte de Asigurare de Garanții-Clasa XV, încheiate cu Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul că, acestea încetează de drept la data de 5 Februarie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare. Până la această dată, potrivit informațiilor remise de către lichidatorul […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de consilier juridic (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 1  post – perioadă determinată: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania