Cariere

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de inspector de specialitate (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate – activitate antifraudă – 1 post: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 26.11.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de consilier juridic (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 1 post – perioadă determinată: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 28.11.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania