Cariere

Anunț de recrutare privind ocuparea a două posturi vacante de consilier juridic pe perioada determinată în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 24.03.2023  ora 12:00. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 27 martie – 29 […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania