Anunț de recrutare privind ocuparea a unui post de administrator retea (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de administrator rețea

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare tehnică/IT sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență + cursuri de specializare cu profil IT;
 • cunoștințe solide în domeniul arhitecturii sistemelor de calcul;
 • cunoștințe solide în domeniul sistemelor de operare de tip client și de tip server;
 • MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook – cunoștințe nivel avansat;
 • experiență de specialitate în domeniu: min. 1 an pe posturi cu studii superioare în domeniul IT.

Principalele atribuții ale postului:

 • suport de utilizatori – Helpdesk 
 • monitorizare și management
 • managementul conturilor – Account management 
 • training pentru utilizatori
 • actualizarea software-ului existent cât și implementarea unui nou software
 • reconfigurarea de soluții hardware 
 • documentarea prin proceduri specifice a tuturor activităților desfășurate
 • permanenta monitorizare, întreținere și gestionare a tuturor părților din sistem

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 26.06.2023.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 28-29.06.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania