Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de inspector de specialitate (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate – activitate antifraudă – 1 post:

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare, în științe juridice;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • constituie avantaj experiența în domeniul asigurărilor;
 • vechime in activitatea prevenire fraudă;
 • cunoștințe operare PC: un nivel minim necesar pentru performarea atribuțiilor sale.

Principalele atribuții ale postului:

 • instrumentarea dosarelor de daună, verificarea și avizarea dosarelor de daună și a creanțelor de asigurări înregistrate, în vederea supunerii sumelor pretinse aprobării Comisiei speciale;
 • verificarea legalitatii documentelor depuse de creditorii de asigurare anexate dosarelor de dauna
 • analizarea dosarelor de dauna din punct de vedere modului si imprejurarilor producerii evenimentelor si a veridicitatii declaratiilor in baza carora se solicita despagubiri ;
 • audierea de martori sau persoane implicate in evenimentele ce fac obiectul dosarelor de dauna verificate.
 • verificari la societati de asigurari pentru prevenirea obtinerii prin frauda de despagubiri pentru avarii prexistente sau evenimente produse cu intentie sau inscenate;
 • formularea de adrese catre autoritati pentru stabilirea situatiilor de fapt si de drept in dosarele de dauna , de sesizari si plangeri penale in cazurile de frauda;
 • alte activitati specifice in vederea prevenirii si combaterii fraudelor

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;            
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România;
 • Codul civil – contractul de asigurare;
 • Codul Penal

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 26.11.2023.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 28.11.2023

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania