Anunț de recrutare privind ocuparea unui post vacant de consilier juridic pe perioada determinată în cadrul Structurii Operative

 • Acasă
 • Comunicate
 • Arhiva Cariere
 • Anunț de recrutare privind ocuparea unui post vacant de consilier juridic pe perioada determinată în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic:

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență;
 • cunoștințe de legislație specifică domeniului asigurarilor-reasigurarilor sau insolventei precum si in procedurile specifice prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ
 • cunoștințe de operare PC: Ms Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook – cunoștințe nivel mediu;
 • experiență în muncă: minim 3 ani pe posturi cu studii superioareîn specialitatea juridică;
 • experiența în domeniile asigurărilor-reasigurărilor, insolvenței constituie un avantaj;
 • experiența în litigii civile sau de contencios administrativ.

Principalele atribuții ale postului:

 • instrumentează din punct de vedere juridic dosarele de daună/cererile de plată ale petenților, analizând documentația justificativă aferentă, în vederea avizării acestora pentru legalitate;
 • întocmește referatele de respingere motivate, în conformitate cu condițiile de asigurare, prevederile legale și soluțiile tehnice propuse de către inspectorul de daune care a instrumentat dosarul de daună;
 • întocmește și motivează deciziile de respingere a sumelor solicitate din disponibilitățile F.G.A. conform legii;
 • reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale F.G.A., pe bază de delegație/împuternicire, în raporturile cu orice autorități publice, instituții de orice natură, instanțe judecătorești/arbitrale, precum și în raporturile cu orice persoană fizică/juridică, română sau străină, în limitele mandatului primit;
 • redactează acte de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de intervenție, cereri de probatorii, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, formulează concluzii, note scrise, etc. pentru a asigura protejarea drepturilor și intereselor F.G.A.;
 • exercită căi ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești;
 • întocmește referatele de aprobare a dosarelor de daună în care se solicită plata în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive/titlu executoriu;
 • asigură asistență juridică Structurii Operative care instrumentează și analizează dosarele de daună și Direcției Tehnice Despăgubiri care avizează dosare de daună în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația aplicabilă în materie și în condițiile de asigurare specifice categoriilor de asigurări;
 • acordă asistență petiționarilor care se prezintă la sediul F.G.A. în vederea soluționării aspectelor juridice sesizate;
 • analizează și răspunde la petițiile/reclamațiile/sesizările repartizate;

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor;
 • Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;            
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România;
 • Codul civil – contractul de asigurare;
 • Codul de procedură civilă;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu completările și modificările ulterioare – dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare.
 • Legea 554/2004 contenciosului administrativ.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 30.01.2023  ora 12:00.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 31 ianuarie 2023  – 3 februarie 2023.

Orice modificare ulterioară a Calendarului de derulare a concursului, va fi postata pe staff-ul/site-ul FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania