Informări

Euroins SA, date la 26 Martie 2023

București-27 Martie 2023. Fondul de garantare a asiguraților a recepționat, începând cu 17 Martie 2023- data ridicării licenței de funcționare a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA și până la 26 Martie 2023, 1749 Cereri de deschidere dosare daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societății menționate. Dintre acestea, Fondul a înregistrat 947. De […]
Read More

Situația alocării cererilor de plată spre analiză, la data de: 27 Martie 2023

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe următoarele categorii:                 *Menționăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente. În prezent sunt în analiză Cererile de plată aferente daunelor materiale – Anexa 10:  înregistrate de FGA până la 25 Martie […]
Read More

Clarificări referitoare la procedura de denunțare a contractelor de asigurare încheiate la Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

București-20 Martie 2023/Update 23.03.2023  Contractele de asigurare încheiate cu Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:             – titularul poliței denunță contractul de asigurare             -se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment […]
Read More

FGA poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună/cereri de plată, din partea potențialilor creditori de asigurare ai Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

           București- 17 Martie 2023 Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a luat act de Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. și constatarea stării de insolvență a societății, urmând ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să promoveze, în instanță, cererea de […]
Read More

Modificări în aplicația ”Status Cerere”

București- 19 Ianuarie 2023. Ca urmare a schimbărilor survenite în cadrul procesului de soluționare a cererilor de plată depuse de către creditorii societăților de asigurare aflate în faliment, FGA aduce la cunoștința creditorilor de asigurare , următoarele:             Pentru a simplifica procesul ulterior de alocare la analiză, toate cererile de plată vor fi atașate dosarelor de daună/restituire […]
Read More

FGA, plăți de 665,6 milioane lei, în cursul anului 2022

București-18 Ianuarie 2023. În cursul anului 2022, Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a avizat în cadrul Comisiei Speciale un număr de  68.791 cereri de plată, pentru toate societățile de asigurare aflate în faliment. Valoarea totală a plăților efectuate în 2022 este de 665,6 milioane lei. Din totalul cererilor analizate în 2022, 60.686 de cereri sunt […]
Read More

FGA, plăți de 588,9 milioane lei, pentru creditorii de asigurări ai City Insurance, până la 14 Decembrie 2022

Bucuresti-19 Decembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților a avizat, până la 14 Decembrie 2022, 62.100 cereri de plată, în cadrul Comisiei Speciale.             Plățile efectuate de Fond până la data menționată, pentru creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, au ajuns astfel, la un total de aprox. 588,9 milioane lei. […]
Read More

Falimentul Societăţii Assista Asimed S.A., definitiv prin decizie a Instanței. Termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților, 6 decembrie 2022

București-12 Septembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de Decizia instanței, prin care hotărârea de deschidere a procedurii de faliment a Societății Assista Asimed S.A., a rămas definitivă, la data de 6 Septembrie 2022.                 Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de asigurări ai Societății Assista […]
Read More

FGA, plăți de 385 milioane lei, pentru creditorii de asigurări ai City Insurance, până la 31 August 2022

Bucuresti-05 Septembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților a avizat, până la 31 August 2022, 40.305 cereri de plată, în cadrul Comisiei Speciale.             Plățile efectuate de Fond până la data menționată, pentru creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, au ajuns astfel, la un total de aprox. 385 milioane lei.             […]
Read More

Polițele de garanții emise de către City Insurance au încetat de drept, creditorii de asigurare pot depune la FGA cereri de restituire a primelor de asigurare

București-25 Iulie 2022 Pentru contractele de asigurare încadrate în clasa 15-Garanții emise de către Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA,  termenul de valabilitate a a fost prelungit de Guvernul României, prin Ordonanța de urgență nr. 62 din 9 mai 2022, cu 60 de zile, respectiv până la data de 11 iulie 2022, aceasta fiind […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania