663,3 milioane lei achitați de FGA, în primele 10 luni ale lui 2023

București-9 Noiembrie 2023. Fondul de garantare a asiguraților a soluționat 72.688 cereri de plată, până la finele lunii Octombrie a anului curent, valoarea plăților efectuate în contul acestor cereri ajungând la suma de 663,3 milioane lei.  Plățile au fost efectuate către creditorii de asigurare ai societăților de asigurări aflate în faliment.

Astfel, FGA a achitat:

53.735 cereri de plată în sumă de cca. 526 mil.leiCity Insurance SA;           

16.570 cereri de plată , în sumă de cca. 106,7 mil. lei Euroins SA.

1.453 cereri de plată în sumă de cca. 20,6 mil.leiCarpatica Asig SA;

924 cereri de plată în sumă de cca. 9 mil.leiAstra SA;

6 cereri de plată în sumă de cca. 957 mii leiCertasig SA;         

170.657 cereri de plată înregistrate pentru Euroins SA, până la 31 Octombrie 2023

Pentru Societatea Euroins SA, Fondul de garantare a asiguraților a înregistrat 98.207 Cereri de plată care vizează acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor(Anexa 10), precum și 72.450 Cereri de restituire primă(Anexa 9).

Creditorii de asigurare ai societății Euroins SA au posibilitatea de a depune în continuare cereri de plată/restituire primă, prin intermediul https://portal.fgaromania.ro /prin poștă, cu confirmare de primire. Termenul prevăzut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, pentru depunerea cererilor de plată, nu s-a împlinit.

        Reamintim potențialilor creditori de asigurare care solicită deschiderea dosarelor de daună la FGA că, pentru primirea despăgubirilor cuvenite, este necesar să depună ulterior deschiderii dosarului de daună, o cerere de plată-Anexa 10.

       Cererile de plată/restituire primă sunt soluționate în ordinea înregistrării acestora la FGA, fiind analizate de către direcţiile de specialitate ale Fondului.

 Pașii necesari pentru demararea procesului de depunere a cererilor de deschidere a dosarelor de daună sau a cererilor de plată/restituire primă sunt postați pe site-ul FGA, respectiv: www.fgaromania.ro

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania