Lista potențialilor creditori de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment, publicată

  • Acasă
  • Informări
  • Lista potențialilor creditori de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment, publicată

București-24 Februarie 2021 Fondul de garantare a Asiguraților(FGA) a publicat, conform obligațiilor stabilite prin lege, Lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe au rezultat din evidențele transmise de societatea de asigurare/reasigurare CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A -asigurător în faliment. Lista menționată a fost publicată pe pagina de internet a Fondului, la adresa: https://www.fgaromania.ro/creditori-de-asigurare-certasig

Publicarea Listei s-a realizat în virtutea obligațiilor FGA stabilite prin dispozițiile art. 23 alin. 3) din Legea nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, potrivit cărora:

 (3) (…) Fondul de garantare ia toate măsurile necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurări ale căror creanțe au rezultat din evidențele transmise de societatea de asigurare/reasigurare, potrivit alin. (1).

Totodată, art. 2 din Legea nr. 213/2015 privind  Fondul de Garantare a Asiguraților prevede:

(1) Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.

(…)

(3) Fondul garantează plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății, așa cum sunt definite la art.5 (…)

Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai companiei CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015.

Potențialii creditori de asigurări ai CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. pot depune la FGA, cereri de plată (Anexa 9-restituire primă/Anexa 10-despăgubire), formularele fiind disponibile online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare

Pe fondul contextului generat de propagarea virusului SARS CoV-2 în România, recomandăm transmiterea documentelor destinate Fondului în format electronic sau prin intermediul serviciilor poștale. Documentele se pot transmite electronic prin intermediul adresei de email: office@fgaromania.ro.

Adresa poștală a FGA unde se pot transmite înscrisuri este: Strada Vasile Lascăr  nr. 31, CP: 020492, sector 2, București.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania