20 Iulie 2022, ultima zi în care creditorii de asigurări ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA mai pot depune cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraţilor

  • Acasă
  • Informări
  • 20 Iulie 2022, ultima zi în care creditorii de asigurări ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA mai pot depune cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraţilor

București 20 Iulie 2022 Termenul final de depunere a cererilor de plată, pentru potențialii creditori de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA.-în faliment al căror drept de creanță s-a născut anterior rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, respectiv până la data de 20 aprilie 2022, se împlinește la data de 20 Iulie 2022.

            După această dată, mai pot depune cereri de plată doar potențialii creditori de asigurare al căror drept de creanță s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv 20 Aprilie 2022.  

Până la 18 Iulie 2022, FGA a recepționat peste 230.000 de cereri de plată, dintre acestea fiind înregistrate aprox. 156.000.

            32.486 de cereri de plată au fost deja avizate în Comisia Specială a FGA, intrând la plată. Totalul despăgubirilor acordate până în prezent de către FGA creditorilor de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA este de cca. 297 milioane lei.

În prezent, mai sunt de verificat și înregistrat aproximativ 80.000 de cereri de plată.

             Statistic, Mai 2022, luna în care au încetat de drept polițele de asigurare emise de către Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, reprezintă perioada de vârf a depunerii cererilor de plată la Fond. În această lună au fost primite aproximativ 50.000 de cereri de plată, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul mediei lunilor anterioare, în care s-au recepționat aproximativ 20.000 de cereri/lunar. Ținând cont de faptul că, există posibilitatea ca un procent semnificativ din acest volum de cereri să fie, în fapt, dubluri ale unor cereri de plată primite anterior, prin intermediul operatorilor de date, realizăm un proces de verificare a cererilor de plată, astfel încât să evităm dublarea înregistrărilor pentru a ușura activitatea ulterioară de soluționare.

            O altă măsură menită să conducă la accelerarea procesului de înregistrare a cererilor de plată primite o reprezintă implementarea, din luna Iunie 2022, a aplicației ”Robo”, de înregistrare automată a cererilor recepționate online, prin intermediul formularului disponibil pe site-ul instituției. 

            Având în vedere scăderea numărului cererilor de deschidere a dosarelor de daună primite, ca urmare a încetării valabilității polițelor de asigurare, o parte din personalul care efectua activitatea de constatare daune este redistribuit, etapizat, către activitatea de soluționare cereri de plată (dosare daună, restituiri prime), astfel încât fluxul de soluționare să fie îmbunătățit. După finalizarea procesului de redistribuire a angajaților, în cadrul FGA, capacitatea lunară de soluționare a cererilor de plată va crește în perioada următoare, estimarea FGA fiind că se va ajunge la o capacitate de soluționare lunară de circa 6.000 de cereri de plată.

            Plățile despăgubirilor aferente cererilor de plată depuse la FGA se efectuează zilnic. Între data aprobării de către Comisia Specială și data plății efective există o durată medie de 1-4 zile lucrătoare.

            Soldul FGA disponibil la 18 Iulie 2022 era de aproximativ 440,58 milioane lei.

            Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată în termenul legal și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

            Totodată, reiterăm faptul că, FGA înregistrează și soluționează cererile de plată, în ordinea primirii. Creditorii de asigurare pot verifica stadiul soluționării cererilor de plată înregistrate, online, pe site-ul FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania