FGA

Situația alocării cererilor de plată spre analiză, la data de: 25 Septembrie 2023

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora. În prezent, pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA sunt în analiză: •             Cererile de plată aferente daunelor materiale – Anexa 10:  înregistrate de FGA până la: 19 Aprilie 2022 •             Cereri de plată restituire primă-Anexa 9: înregistrate până la: 5 Iulie 2022 Fondul adoptă măsurile […]
Read More

Valabilitatea politelor Euroins Romania SA prelungită, clarificări FGA

București-5 Septembrie 2023. Având în vedere OUG 71/01.09.2023 aducem în atenția asiguraților societății Euroins SA, următoarele informații:             Potrivit prevederilor ordonanței de urgență mai sus menționată: ”Pentru poliţele de asigurare/reasigurare, încheiate de societățile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvență în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, termenele de încetare […]
Read More

Completarea documentației cererilor/dosarelor, disponibilă pe Email

FGA a activat adresa de Email: completari.documente@fgaromania.ro pentru a facilita transmiterea eventualelor completări de documente în susținerea cererilor de plată din partea creditorilor de asigurări ai societăților de asigurări aflate în insolvență/faliment. Adresa de Email este destinată STRICT completărilor de documente aferente cererilor de plată înregistrate deja la FGA. Mesajele de email transmise pe această […]
Read More

Precizări asupra valabilității polițelor de asigurare emise de către Euroins SA

REMINDER!!! București-13 Iunie 2023 Polițele de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA rămân valabile, potrivit legii, până la data de 8 Septembrie 2023. În perioada rămasă până la data menționată, polițele acoperă riscurile menționate conform contractelor de asigurare. Menționăm de asemenea faptul că, lichidatorul judiciar numit de instanță are posibilitatea legală de a […]
Read More

FGA, plăți de 434,3 milioane lei în primele 7 luni ale lui 2023

Bucuresti-2 August 2023. 46.617 cereri de plată a achitat FGA în primele șapte luni ale anului curent. Plățile au fost efectuate pentru societățile de asigurări aflate în faliment. Astfel, FGA a achitat:             Pentru Euroins SA, societate în cazul căreia plățile au început la data de 17 Mai 2023, au fost achitate 7.591 cereri de plată […]
Read More

Situația înregistrării cererilor de plată, pentru societatea Euroins SA, până la data de: 28 Iulie 2023

În prezent, înregistrăm:Cereri restituire primă/plată daună – Anexa 9/10:  primite de FGA până la: 26 Iulie 2023 Din cauza situatiei deosebite generate de intrarea în insolvență a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA, numărul cererilor de plată primite este foarte ridicat. Pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți petenții de asigurare, […]
Read More

Euroins SA, date la 23 Iulie 2023

București- 25 Iulie 2023. Fondul de garantare a asiguraților a recepționat, începând cu 17 Martie 2023- data ridicării licenței de funcționare a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA și până la 23 Iulie 2023, 27.590 Cereri de deschidere dosare daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societății menționate. Dintre acestea, Fondul a înregistrat 21.229. […]
Read More

Procedura de faliment a Euroins S.A., deschisă în instanță. Polițele Euroins SA mai sunt valabile până la 8 Septembrie 2023

București- 09 Iunie 2023. Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Decizia din data de  09 Iunie 2023 nu este definitivă.             Deschiderea procedurii de faliment își produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societății de asigurare cât […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 4 posturi de operator date DTD (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date: Principalele atribuții ale postului: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, următoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 17 posturi de inspector specialitate daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate daune: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania