Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Administrator Baze de Date (4)

Anunț de recrutare prin concurs

(contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii)

Denumirea postului: Administrator Baze de Date

Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici.
Formularul de candidatură îl puteți descărca aici.

TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 02.05.2022, ora 17:00.

Calendarul concursului:

Nr. crt.AcțiunePerioadă de desfășurareObservațiiResponsabil
1.Depunere dosare de candidatură26.04.2022 – 02.05.2022Se face doar electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
2.Verificare eligibilitate04.05.2022Se face de către Comisia de verificare a eligibilitățiiComisia de verificare a eligibilității
3.Interviu Socio-Profesional05.05.2022Se desfășoară la sediul FGA de către Comisia de ConcursComisia de Concurs
4.Depunere contestații06.05.2022Se depun electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
5.Soluționare contestații09.05.2022Se face de către Comisia de soluționare a contestațiilorComisia de soluționare a contestațiilor
6.Oferta de angajare11.05.2022  Se prezintă candidatului câștigător, iar după depunerea integrală a documentelor de angajare se semnează contractul de muncă și fișa de postSpecialistul cu atribuții de resurse umane

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania