Încetarea de drept a polițelor de asigurare emise de City Insurance, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

 • Acasă
 • Comunicate
 • Informări
 • Încetarea de drept a polițelor de asigurare emise de City Insurance, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

București 03 Mai 2022. FGA atrage atenția asupra faptului că, în data 11 Mai 2022 se împlinesc cele 90 de zile de la data deschiderii procedurii de faliment, în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, hotărâre pronunțată în dosarul de faliment nr. 27011/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București.

Începând cu data de 12 mai 2022 contractele de asigurare încheiate la acest asigurător nu mai sunt valabile, fiind necesară încheierea unor alte polite de asigurare, cu valabilitate din această dată.

            FGA va continua să instrumenteze cereri de deschidere dosar daună-Anexa nr. 7, primite de la petenți ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, pentru evenimente produse până la data de 11 Mai 2022, inclusiv.

Cererile de deschidere dosare daune se pot transmite, prin intermediul uneia dintre opțiunile puse la dispoziție:

 1. Online: https://www.fgaromania.ro/formular-daune
 2. Email: constatari.daune@fgaromania.ro
 3. Adresa Postală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București
 4. Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului

Termenul de încetare a valabilității polițelor emise de către Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA nu afectează procesul de depunere a cererilor de plată-Anexa nr. 10, la Fond, din partea creditorilor de asigurare ai asigurătorului. Demersul de depunere a cererilor de plată este distinct de procesul aferent depunerii cererilor de deschidere a dosarului de daună și este necesar pentru a putea fi demarată procedura administrativă de plată pentru recuperarea despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite creditorilor de asigurări ai asigurătorilor în faliment, din disponibilitățile Fondului.

            Așadar, separat de cererea de deschidere a dosarului de daună, petenții trebuie să adreseze Fondului o cerere de plată, pentru a solicita cuantumul sumei pretinse. Cererea de plată motivată se poate formula începând cu data ridicării autorizației de funcționare a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Cererea de plată se poate transmite, într-una dintre variantele:

 1. Online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-despagubirilor-indemnizatiilor  
 2. Email: cerere.plata@fgaromania.ro
 3. Adresă Poștală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București
 4. Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

Pentru recuperarea primelor de asigurare datorate de asigurătorul în faliment, pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, se va formula o cerere de plată de restituire a primei, Anexa nr. 9.

            Este recomandat ca pentru fiecare poliță de asigurare în parte, creditorul de asigurare să transmită separat o cerere de plată-Anexa nr. 9.

            FGA va soluționa cererile de plată în ordinea depunerii acestora, iar restituirile de primă se vor face doar dacă nu s-au înregistrat daune pe polițele respective.

Cererile de restituire de primă se pot transmite prin una căile:

 1. Online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9
 1. Prin email, la adresa: cerere.plata@fgaromania.ro
 2. Prin Poștă, la adresa: Str.Vasile Lascăr 31, București 020492, Romania
 3. Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

Cererea de restituire primă -Anexa nr. 9, trebuie însoțită de următoarele documente:

            – Împuternicire/Procură, dacă este cazul;

            – Copie act identitate

            – Copie poliță de asigurare;

            – Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate;

            – Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată/transmisă la asigurător.

Pentru polițele de asigurare care au încetat de drept, nu mai poate opera denunțarea unilaterală a contractului.

FGA va realiza calculul sumelor de restituit, indiferent de tipul de asigurare pentru care se solicită restituirea diferenței de primă. Sumele aprobate la plată vor fi virate în contul creditorilor de asigurare.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania