Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Director General (actualizare calendar)

 • Acasă
 • Arhiva Cariere
 • Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Director General (actualizare calendar)

Anunț de recrutare prin concurs

(contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii)

Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL

Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici.
Formularul de candidatură îl puteți descărca aici.

TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: data 16.01.2022.

Calendarul concursului:
Nr. crt.AcțiunePerioadă de desfășurareObservațiiResponsabil
1.Depunere dosare de candidatură12.01.2022 – 16.01.2022Se face doar electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
2.Verificare eligibilitate17.01.2022 – 18.01.2022Se face de către Comisia de verificare a eligibilitățiiComisia de verificare a eligibilității
3.Interviu Socio-Profesional25.01.2022 26.01.2022Se desfășoară la sediul FGA de către Comisia de Interviu
Socio-Profesional
Comisia de Interviu
Socio-Profesional
4.Depunere contestații1 zi lucrătoare de la primirea de către candidat a rezultatului probei de interviu Socio-profesionalSe depun electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
5.Depunere sesizăriOricând pe perioada desfășurării concursului Se depun electronic la adresa resurseumane@fgaromania.ro Candidați
6.Soluționare contestații și/sau sesizări5 zile lucrătoare de la primirea și înregistrarea la FGA a contestației/ sesizăriiSe face de către Comisia de soluționare a contestațiilor și sesizărilorComisia de soluționare a contestațiilor și sesizărilor

BIBLIOGRAFIE (poate fi consultată pe site-ul FGA)

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;
 • Norma nr.24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor;
 • Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților;
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor;
 • Norma ASF 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asiguratori;
 • Norma ASF 3/2016 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de rezoluție pentru asigurători administrat de FGA;
 • Norma 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților;
 • Norma ASF 38/2016 privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului special. Conform dispozițiilor Legii nr. 503/2004 și 213/2015, Fondul poate desfășura și activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare (Cap.XVI. Contractul de asigurarea, de la art.2199 la art.2241).

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania