Anunț de recrutare privind ocuparea a 2 posturi de operator date (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date:

 • studii medii;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access);
 • cunoasterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • abilități/competențe: atenție sporită la detalii,  capacitate de analiză și sinteză

Principalele atribuții ale postului:

 • asigură suport Structurii operative pentru activitatea desfășurată conform ROF și sarcinilor alocate de superiorul ierarhic;
 • asigură funcționarea eficientă a procesului de înregistrare a cererilor de plată și cererilor de restituire primă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 07.09.2023, ora 12.00.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 11-12.09.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania