Anunț de recrutare privind ocuparea a 6(sase) posturi de specialiști evaluare daune și a 3(trei) posturi de inspectori de specialitate daune (perioada determinată)

 • Acasă
 • Comunicate
 • Arhiva Cariere
 • Anunț de recrutare privind ocuparea a 6(sase) posturi de specialiști evaluare daune și a 3(trei) posturi de inspectori de specialitate daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de Specialist evaluare daune – 6 posturi:

 • studii superioare cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă, minim 1 an;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • experiența în domeniul asigurărilor, constituie un avantaj;
 • desfășurarea activității la sediul din București.

Principalele atribuții ale postului:

 • alocarea cererilor de plată pe dosare;
 • deschide în sistemul informatic dosare de restituire primă;
 • efectueză demersurile necesare pentru soluționarea dosarelor de restituire;
 • asigură funcționarea eficientă a procesului de analiză și soluționare a cererilor de plată restituire primă;

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civilă auto;
 • Norma nr.20/2017 privind asigurările din România, cu modificări și completări ulterioare;

 

 Cerințele necesare ocupării posturilor de Inspectori de specialitate daune – 3 posturi:

 • studii superioare cu diplomă de licență;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • vechime în muncă minim 1 an;
 • experiența în domeniul asigurărilor, constituie un avantaj;
 • cunoasterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • abilitati/competente: atenție sporită la detalii, capacitate de analiză și sinteză, abilități de
 • desfășurarea activității la sediul din București.

Principalele atribuții ale postului:

 • evaluează și avizează din punct de vedere tehnic dosarele de daună pentru care s-au depus cereri de plată;
 • acordă asistență creditorilor de asigurări atât la depunerea cererilor de plată cât și pe parcursul instrumentării dosarului de daună;
 • asigură funcționarea eficientă a procesului de analiză și soluționare a cererilor de plată;
 • verifică conformitatea documentelor solicitate

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civilă auto;
 • Norma nr.20/2017 privind asigurările din România, cu modificări și completări ulterioare;

 

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 07.04.2024(inclusiv).

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 11-17.04.2024

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania