Anunț de reluare a recrutării prin concurs pentru ocuparea postului de Director Direcția de Rezoluție

Anunț de reluare a recrutării prin concurs

(contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii)

Denumirea postului: Director Direcția de Rezoluție

Anunțul de reluare a recrutării îl puteți consulta aici.

Formularul de candidatură îl puteți descărca aici.

TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 11.08.2021, ora 17:00.

Calendarul concursului:

Nr. crt.AcțiunePerioadă de desfășurareObservațiiResponsabil
1.Depunere dosare de candidatură06.08 2021-11.08.2021Se face doar electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
2.Verificare eligibilitate13.08.2021Se face de către Comisia de verificare a eligibilitățiiComisia de verificare a eligibilității
3.Interviu Socio-Profesional  17.08.2021- 18.08.2021Se desfășoară la sediul FGA de către Comisia de ConcursComisia de Concurs
4.Depunere contestații  20.08.2021Se depun electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
5.Soluționare contestații24.08.2021Se face de către Comisia de soluționare a contestațiilorComisia de soluționare a contestațiilor
6.Oferta de angajare25.08.2021  Se prezintă candidatului câștigător, iar după depunerea integrală a documentelor de angajare se semnează contractul de muncă și fișa de postSpecialistul cu atribuții de resurse umane

BIBLIOGRAFIE:

  • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
  • Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
  • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
  • Norma ASF nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători;
  • Legea nr. 31/1990 a societătilor;

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania