Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Director Direcția de Rezoluție

Anunț de recrutare prin concurs

(contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii)

Denumirea postului: Director Direcția de Rezoluție

Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici.

Formularul de candidatură îl puteți descărca aici.

TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 05.08.2021, ora 17:00.

Calendarul concursului:

Nr. crt.AcțiunePerioadă de desfășurareObservațiiResponsabil
1.Depunere dosare de candidatură29.07. 2021 – 05.08.2021Se face doar electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
2.Verificare eligibilitate09.08.2021Se face de către Comisia de verificare a eligibilitățiiComisia de verificare a eligibilității
3.Interviu Socio-Profesional  12.08.2021- 13.08.2021Se desfășoară la sediul FGA de către Comisia de ConcursComisia de Concurs
4.Depunere contestații  17.08.2021Se depun electronic la adresa resurseumane@fgaromania.roCandidați
5.Soluționare contestații19.08.2021Se face de către Comisia de soluționare a contestațiilorComisia de soluționare a contestațiilor
6.Oferta de angajare23.08.2021  Se prezintă candidatului câștigător, iar după depunerea integrală a documentelor de angajare se semnează contractul de muncă și fișa de postSpecialistul cu atribuții de resurse umane

BIBLIOGRAFIE:

  • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
  • Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
  • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
  • Norma ASF nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători;
  • Legea nr. 31/1990 a societătilor;

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania