Anghel Costin

  • Acasă
  • Author: Anghel Costin
  • Page 2

Euroins SA, date la 23 Iulie 2023

București- 25 Iulie 2023. Fondul de garantare a asiguraților a recepționat, începând cu 17 Martie 2023- data ridicării licenței de funcționare a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA și până la 23 Iulie 2023, 27.590 Cereri de deschidere dosare daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societății menționate. Dintre acestea, Fondul a înregistrat 21.229. […]
Read More

Procedura de faliment a Euroins S.A., deschisă în instanță. Polițele Euroins SA mai sunt valabile până la 8 Septembrie 2023

București- 09 Iunie 2023. Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Decizia din data de  09 Iunie 2023 nu este definitivă.             Deschiderea procedurii de faliment își produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societății de asigurare cât […]
Read More

Fondul de garantare a Asiguraților a publicat, conform obligațiilor stabilite prin lege, Lista potentialilor creditori de asigurări ale căror creanțe au rezultat din evidențele transmise de Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.

București-25 Mai 2023 FGA a recepționat 61.004 dosare neachitate de către asigurător, precum și un număr de 3,950,240 polițe de asigurare, atât polițe RCA-2.782.279 cât și non RCA-1.167.961.             FGA a publicat lista, pe site-ul instituției, la adresa: Lista potențialilor creditori de asigurări ale căror creanţe au rezultat din evidenţele transmise de EUROINS SA – www.fgaromania.ro […]
Read More

Fondul de garantare a asiguraților inițiază plățile, pentru creditorii de asigurări ai Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.

București-17 Mai 2023 Conform prevederilor legale, astăzi, 17 Mai 2023, se împlinește termenul legal de 60 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizației de funcționare, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Prin urmare, FGA poate proceda la plata creanțelor de asigurări cuvenite creditorilor de asigurări ai acestui […]
Read More

FGA, plăți în valoare de 188,67 milioane lei, în primul trimestru din 2023

         București-28 Aprilie 2023 În primele trei luni ale anului curent, FGA a achitat despăgubiri în valoare de cca. 188,67 milioane lei.                 Din suma totală a plăților aferente trimestrului I al lui 2023, 179,17 milioane lei reprezintă valoarea despăgubirilor acordate creditorilor de asigurări ai societății City Insurance SA. Creditorilor de asigurări ai societății Carpatica Asig SA le-au […]
Read More

Clarificări referitoare la procedura de denunțare a contractelor de asigurare încheiate la Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

București-20 Martie 2023/Update 23.03.2023  Contractele de asigurare încheiate cu Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:             – titularul poliței denunță contractul de asigurare             -se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment […]
Read More

FGA poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună/cereri de plată, din partea potențialilor creditori de asigurare ai Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

           București- 17 Martie 2023 Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a luat act de Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. și constatarea stării de insolvență a societății, urmând ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să promoveze, în instanță, cererea de […]
Read More

Modificări în aplicația ”Status Cerere”

București- 19 Ianuarie 2023. Ca urmare a schimbărilor survenite în cadrul procesului de soluționare a cererilor de plată depuse de către creditorii societăților de asigurare aflate în faliment, FGA aduce la cunoștința creditorilor de asigurare , următoarele:             Pentru a simplifica procesul ulterior de alocare la analiză, toate cererile de plată vor fi atașate dosarelor de daună/restituire […]
Read More

FGA, plăți de 665,6 milioane lei, în cursul anului 2022

București-18 Ianuarie 2023. În cursul anului 2022, Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a avizat în cadrul Comisiei Speciale un număr de  68.791 cereri de plată, pentru toate societățile de asigurare aflate în faliment. Valoarea totală a plăților efectuate în 2022 este de 665,6 milioane lei. Din totalul cererilor analizate în 2022, 60.686 de cereri sunt […]
Read More

FGA, plăți de 588,9 milioane lei, pentru creditorii de asigurări ai City Insurance, până la 14 Decembrie 2022

Bucuresti-19 Decembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților a avizat, până la 14 Decembrie 2022, 62.100 cereri de plată, în cadrul Comisiei Speciale.             Plățile efectuate de Fond până la data menționată, pentru creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, au ajuns astfel, la un total de aprox. 588,9 milioane lei. […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania