Anghel Costin

  • Acasă
  • Author: Anghel Costin
  • Page 3

FGA, plăți de 588,9 milioane lei, pentru creditorii de asigurări ai City Insurance, până la 14 Decembrie 2022

Bucuresti-19 Decembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților a avizat, până la 14 Decembrie 2022, 62.100 cereri de plată, în cadrul Comisiei Speciale.             Plățile efectuate de Fond până la data menționată, pentru creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, au ajuns astfel, la un total de aprox. 588,9 milioane lei. […]
Read More

Falimentul Societăţii Assista Asimed S.A., definitiv prin decizie a Instanței. Termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților, 6 decembrie 2022

București-12 Septembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de Decizia instanței, prin care hotărârea de deschidere a procedurii de faliment a Societății Assista Asimed S.A., a rămas definitivă, la data de 6 Septembrie 2022.                 Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de asigurări ai Societății Assista […]
Read More

FGA, plăți de 385 milioane lei, pentru creditorii de asigurări ai City Insurance, până la 31 August 2022

Bucuresti-05 Septembrie 2022. Fondul de garantare a asiguraților a avizat, până la 31 August 2022, 40.305 cereri de plată, în cadrul Comisiei Speciale.             Plățile efectuate de Fond până la data menționată, pentru creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, au ajuns astfel, la un total de aprox. 385 milioane lei.             […]
Read More

Polițele de garanții emise de către City Insurance au încetat de drept, creditorii de asigurare pot depune la FGA cereri de restituire a primelor de asigurare

București-25 Iulie 2022 Pentru contractele de asigurare încadrate în clasa 15-Garanții emise de către Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA,  termenul de valabilitate a a fost prelungit de Guvernul României, prin Ordonanța de urgență nr. 62 din 9 mai 2022, cu 60 de zile, respectiv până la data de 11 iulie 2022, aceasta fiind […]
Read More

20 Iulie 2022, ultima zi în care creditorii de asigurări ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA mai pot depune cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraţilor

București 20 Iulie 2022 Termenul final de depunere a cererilor de plată, pentru potențialii creditori de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA.-în faliment al căror drept de creanță s-a născut anterior rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, respectiv până la data de 20 aprilie 2022, se împlinește la […]
Read More

20 Iulie 2022, ultima zi de depunere a cererilor de plată, pentru creditorii City Insurance

BUCUREȘTI, 04 Iulie 2022– Potențialii creditori de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA.-în faliment mai pot depune cereri de plată până în data de 20 iulie 2022, pentru a putea beneficia de despăgubirile cuvenite, din partea FGA, dacă dreptul de creanță s-a născut anterior rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de […]
Read More

Falimentul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, definitiv prin decizia instanței. Termenul limită de depunere a cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților, 20 Iulie 2022

București 06 Mai 2022. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, prin care decizia de deschidere a procedurii de faliment, în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, a rămas definitivă, la data de 20 aprilie 2022.                 Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de […]
Read More

Încetarea de drept a polițelor de asigurare emise de City Insurance, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

București 03 Mai 2022. FGA atrage atenția asupra faptului că, în data 11 Mai 2022 se împlinesc cele 90 de zile de la data deschiderii procedurii de faliment, în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, hotărâre pronunțată în dosarul de faliment nr. 27011/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București. Începând cu data de 12 mai […]
Read More

FGA, plăți în valoare de 150,8 mil. Lei, pentru creditorii de asigurare ai City Insurance

București-26 Aprilie 2022   Fondul de garantare a asiguraților a avizat, până la 18 Aprilie 2022, 17.461 de dosare, în cadrul Comisiei Speciale. Plățile totale efectuate de Fond, până la data menționată, pentru creditorii de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, sunt în sumă de aprox. 150,8 milioane lei. Reamintim potențialilor creditori de […]
Read More

Clarificări referitoare la procedura de înscriere la masa credală a creditorilor de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA.

Ca urmare a primirii unui număr ridicat de solicitări pentru clarificarea informațiilor apărute în spațiul public, după deschiderea procedurii de faliment în instantă a societății City Insurance, aducem următoarele precizări: Legiuitorul îi conferă creditorului de asigurări posibilitatea să aleagă între două proceduri pentru recuperarea sumei datorate de către societatea de asigurare care a intrat în […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania