Precizări asupra valabilității polițelor de asigurare emise de către Euroins SA

REMINDER!!!

București-13 Iunie 2023

  • Valabilitatea contractelor de asigurare

Polițele de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA rămân valabile, potrivit legii, până la data de 8 Septembrie 2023. În perioada rămasă până la data menționată, polițele acoperă riscurile menționate conform contractelor de asigurare. Menționăm de asemenea faptul că, lichidatorul judiciar numit de instanță are posibilitatea legală de a denunța polițele înainte de 8 Septembrie 2023.

  • Denunțarea contractelor de asigurare

                În eventualitatea în care doriți să denunțați polițele de asigurare, puteți realiza acest lucru, până la data de 8 Septembrie 2023, inclusiv. Polițele se denunță la asigurătorul emitent-Euroins SA, printr-o solicitare transmisă la adresa de Email: reziliere@euroins.ro

  • Recuperarea diferenței de primă

Pot solicita restituirea diferenței de primă doar asigurații care nu au daune avizate pe polițele de asigurare (nu au fost deschide dosare de daună, pe polițele lor).

Suma cuvenită reprezintă prima datorată de catre asigurătorul debitor, pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Diferența de primă va fi restituită de către FGA, pe baza unei Cereri de plată restituire primă-Anexa 9, disponibilă online, pe site-ul FGA, la adresa: Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – www.fgaromania.ro

I.Solicit plata restituirii de primă până la denunțarea automata a polițelor- 8 Septembrie 2023

Dacă solicitați restituirea de primă, până la data de 8 Septembrie 2023-data încetării de drept a polițelor de asigurare Euroins, trebuie ca înainte de depunerea cererii de plată la FGA, să denunțați polița de asigurare la Euroins SA. Doar după denunțarea poliței puteți transmite Cererea de plată privind acordarea restituirii de primă, la FGA.

II.Solicit plata restituirii de primă după data denunțării automate a polițelor-începând cu 9 Septembrie 2023

Conform legii, asigurații Euroins SA, dupa data de 8 septembrie 2023-data încetării de drept a polițelor emise de către asigurător, se vor putea adresa direct FGA cu o cerere de plată restituire primă-anexa 9, pentru a solicita restituirea diferenței de primă pe perioada rămasă neacoperită. Practic, din moment ce toate polițele încetează de drept la 8 septembrie 2023, nu mai este nevoie să denunțe/prezinte dovada denunțării poliței la asigurător și se adresează direct Fondului, in termenul prevazut de lege. În cazul lor, la ”cuantum sumă”, creditorii de asigurare fie își calculează singuri diferența de primă de restituit, fie menționează textul ”conform calcul FGA”, așa cum am precizat anterior.

  • Ce sumă solicit de la FGA?

Dacă asiguratul denunță polița la asigurător, va primi de la acesta o informare în care este menționată inclusiv valoarea diferenței de primă care trebuie restituită, prin intermediul FGA, pe baza anexei 9-cerere restituire primă, transmisă la FGA. Astfel, asiguratul va completa la ”cuantum sumă”, suma pe care o solicită din disponibilitățile Fondului.

                În măsura in care suma nu este specificată/calculată de către petent, acesta are posibilitatea să completeze cu textul ”conform calcul FGA”, urmând ca Fondul, la momentul instrumentării cererii de restituire primă, pe baza datelor din cererea creditorului de asigurare precum și a datelor transmise de asigurător, conform legii, să calculeze valoarea diferenței de primă de restituit.

•       Termenul de preaviz

La data de 8 septembrie 2023, politele de asigurare înceteaza de drept, indiferent de termenele de preaviz stabilite conform condițiilor contractuale sau prevăzute de lege.

•        Lichidatorul judiciar denunță polițele înainte de data de 8 septembrie 2023?

Dacă lichidatorul judiciar denunță polițele înainte de data de 8 septembrie 2023, asigurații vor trebui să încheie polite de asigurare la alți asigurători prezenți pe piața din România, din următoarea zi de la denunțarea polițelor, de către lichidatorul judiciar.  De asemenea, își vor putea recupera diferența de primă, prin depunerea cererii de restituire primă –Anexa 9, la FGA, direct.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania