User

Anunț de recrutare privind ocuparea a 4 posturi de operator date (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date: studii medii finalizate cu diplomă de Bacalaureat; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); cunoasterea limbii engleze reprezintă un avantaj; abilități/competențe: atenție sporită la detalii, capacitate de analiză și sinteză.  Principalele atribuții ale postului: asigură suport Direcțiilor și Structurii operative pentru activitatea desfășurată conform ROF și […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 3 posturi de Economiști (perioada determinată)

Anunț de recrutare privind ocuparea a 3 posturi de Economiști  (perioada determinată)     Cerințele necesare ocupării postului de Economist: studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice; abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access); abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții; experiență în domeniul financiar de cel puțin […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea unui post de inspector de specialitate (perioadă determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate – activitate antifraudă – 1 post: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 26.11.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 2 posturi de operator date (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 07.09.2023, ora 12.00. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 11-12.09.2023.
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea a trei posturi de consilier juridic  (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe juridice; abilități generale de operare pe […]
Read More

Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Director Direcția de Rezoluție

Anunț de recrutare prin concurs (contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii) Denumirea postului: Director Direcția de Rezoluție Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici. Formularul de candidatură îl puteți descărca aici. TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 05.08.2021, ora 17:00. Calendarul concursului: Nr. crt. Acțiune Perioadă de desfășurare Observații Responsabil […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania