User

Situația alocării cererilor de plată spre analiză, la data de: 29 Mai 2023

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe următoarele categorii:                 *Menționăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente. În prezent sunt în analiză Cererile de plată aferente daunelor materiale – Anexa 10:  înregistrate de FGA până la 07 Aprilie […]
Read More

Situația înregistrării cererilor de plată, pentru societatea Euroins SA, până la data de: 29 Mai 2023

În prezent, înregistrăm:Cereri restituire primă/plată daună – Anexa 9/10:  primite de FGA până la: 24 Aprilie 2023 Din cauza situatiei deosebite generate de intrarea în insolvență a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA, numărul cererilor de plată primite este foarte ridicat. Pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți petenții de asigurare, […]
Read More

Euroins SA, date la 28 Mai 2023

București- 29 Mai 2023. Fondul de garantare a asiguraților a recepționat, începând cu 17 Martie 2023- data ridicării licenței de funcționare a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA și până la 28 Mai 2023, 17.075 Cereri de deschidere dosare daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societății menționate. Dintre acestea, Fondul a înregistrat 12.804. […]
Read More

Fondul de garantare a asiguraților inițiază plățile, pentru creditorii de asigurări ai Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.

București-17 Mai 2023 Conform prevederilor legale, astăzi, 17 Mai 2023, se împlinește termenul legal de 60 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizației de funcționare, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Prin urmare, FGA poate proceda la plata creanțelor de asigurări cuvenite creditorilor de asigurări ai acestui […]
Read More

FGA, plăți în valoare de 188,67 milioane lei, în primul trimestru din 2023

         București-28 Aprilie 2023 În primele trei luni ale anului curent, FGA a achitat despăgubiri în valoare de cca. 188,67 milioane lei.                 Din suma totală a plăților aferente trimestrului I al lui 2023, 179,17 milioane lei reprezintă valoarea despăgubirilor acordate creditorilor de asigurări ai societății City Insurance SA. Creditorilor de asigurări ai societății Carpatica Asig SA le-au […]
Read More

Clarificări referitoare la procedura de denunțare a contractelor de asigurare încheiate la Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

București-20 Martie 2023/Update 23.03.2023  Contractele de asigurare încheiate cu Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:             – titularul poliței denunță contractul de asigurare             -se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment […]
Read More

FGA poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună/cereri de plată, din partea potențialilor creditori de asigurare ai Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

           București- 17 Martie 2023 Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a luat act de Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. și constatarea stării de insolvență a societății, urmând ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să promoveze, în instanță, cererea de […]
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea a trei posturi de consilier juridic  (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic: cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu; să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului; studii superioare, în științe juridice; abilități generale de operare pe […]
Read More

Anunț de recrutare prin concurs pentru ocuparea postului de Director Direcția de Rezoluție

Anunț de recrutare prin concurs (contract de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislației muncii) Denumirea postului: Director Direcția de Rezoluție Anunțul de recrutare îl puteți consulta aici. Formularul de candidatură îl puteți descărca aici. TERMEN LIMITĂ pentru înscriere: 05.08.2021, ora 17:00. Calendarul concursului: Nr. crt. Acțiune Perioadă de desfășurare Observații Responsabil […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania