Cereri de plată Certasig


FGA poate prelua cererile de plată din partea potențialilor creditori de asigurare ai Certasig

București-27 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 209/20.02.2020, în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, prin care s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. și s-a constatat starea de insolvență a societății, urmând ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să promoveze, în instanță, cererea de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului.

În raport de prevederile cuprinse în decizia ASF, orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță valabilă, produse între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la asigurător.

Orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului poate formula și adresa o cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor sau o cerere de plată privind acordarea restituirii de primă, după caz, Fondului de garantare a asiguraților.  Cererea de plată se poate depune/comunica Fondului, începând cu data publicării acestei decizii în Monitorul Oficial al României.

Conform Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 209/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, Fondul de garantare a asiguraților va prelua evidențele complete ale dosarelor de daună precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului. După preluarea acestora, FGA va proceda la publicarea listelor potențialilor creditori.        

         Instrumentarea de către Fond a dosarelor de daună se va face doar după preluarea evidențelor complete ale dosarelor de daună precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile. Totodată după acest moment, Fondul va putea demara și plățile aferente cererilor de plată înregistrate, analizate și aprobate la plată. Potrivit legii, art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, doar după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, doar către păgubiții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania