Faliment

FGA poate iniția plățile către creditorii de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a luat act de rămânerea definitivă a hotărârii nr.1679/29.06.2020, pronunțată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, privind deschiderea procedurii de faliment împotriva societății CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. – în faliment, ca urmare a respingerii apelului formulat împotriva acesteia (Decizia nr. 58/14.01.2021 a Curtii […]
Read More

Falimentul Asimed S.A, atribuțiile Fondului de garantare a asiguraților

București-08 Ianuarie 2021. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 1493/2020, în Monitorul Oficial al României nr. 14/07.01.2021, prin care s-a dispus sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare Reasigurare Asimed – S.A. și constatarea stării de insolvență a societății, urmând ca […]
Read More

Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în cazul Certasig, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență

București 13 August 2020 Fondul de garantare a asiguraților a luat act de publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13206/11.08.2020, a Hotărârii Tribunalului București prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.             Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă la momentul actual. Aceasta devine definitivă […]
Read More

Insolvența CertAsig

București – 01.07.2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizia ASF nr. 209/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății CertAsig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.  și a constatat starea de insolvență a societății. Urmare a cererii de deschidere a procedurii de faliment formulate […]
Read More

Cereri de plată Certasig

FGA poate prelua cererile de plată din partea potențialilor creditori de asigurare ai Certasig București-27 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 209/20.02.2020, în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, prin care s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății CERTASIG – Societate de Asigurare […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania