Insolvența CertAsig

București – 01.07.2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizia ASF nr. 209/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății CertAsig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.  și a constatat starea de insolvență a societății.

Urmare a cererii de deschidere a procedurii de faliment formulate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și a celei formulate de CertAsig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A., Tribunalul București a dispus intrarea în faliment a Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.

 

La acest moment, Hotărârea Tribunalului București privind deschiderea procedurii de insolvență a CertAsig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. nu este încă definitivă.

 

În raport de prevederile cuprinse decizia ASF menționată, orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță valabilă produse între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la asigurător.

Fondul de garantare a asiguraților va prelua evidențele complete ale dosarelor de daună precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului. După preluarea acestora, Fondul de garantare a asiguraților va proceda la publicarea listelor potențialilor creditori de asigurări.

În vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraților în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

 

Fondul de garantare a asiguraților este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, potrivit dispozițiilor Legii nr. 213/2015 și Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania