Clarificări atribuții FGA-Certasig

București-24 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților a luat act de comunicatul ASF cu privire la retragerea autorizației și inițierea demersurilor legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment împotriva societății Certasig – Societate de Asigurare Reasigurare SA.

După publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României, Fondul de garantare a asiguratilor se va conforma dispozițiilor cuprinse în decizia emisă de autoritate și a prevederilor legale incidente. Astfel, în raport de cele cuprinse în cadrul deciziei ASF, vom reveni cu precizări suplimentare.

.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania