Clarificări referitoare la mandatul FGA, în administrarea societății Euroins

București-14 Februarie 2020. În urma apariției unor solicitări/ întrebări referitoare la activitatea Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) în cazul societății Euroins, FGA face următoarele precizări. Conform prevederilor legale, FGA a fost desemnat administrator temporar la societatea Euroins, pentru o perioadă limitată de timp, până la numirea noului Consiliu de Administrație, aflat în proces de autorizare. Rolul FGA este de a superviza procedurile și operațiunile curente desfășurate de societate, în acest interval. 

                Numirea FGA ca administrator temporar nu reprezintă instituirea procedurii de administrare specială sau deschiderea procedurii falimentului. Având în vedere cele menționate, orice solicitare cu privire la Euroins trebuie adresată direct societății.

                 De asemenea, orice sesizare, plângere sau reclamație cu privire la activitatea societății Euroins se va adresa către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), autoritatea competentă în domeniul asigurărilor.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania